Autorësia / Privatësia

Botues

Fondacioni Diakonia Albania
Rruga Mihal Ballkameno, 7301 Pogradec
Telefon: +355 (0) 83-22 87 51

Zyra Tiranë:
Rruga 5 Maj, Concord center, hyrja 1, ap 17, Tiranë

la.ainokaid@ofni
https://www.diakonia.al

Drejtën e autorit

© Fondacioni Diakonia Albania
Dizajn dhe programim: Matthias Pommranz, Studio2 Informationsdesign

Ndalohet riprodhimi, redaktimi, shpërndarja dhe çdo lloj shfrytëzimi jashtë kufijve të së drejtës së autorit, pa pëlqimin paraprak me shkrim, përveçse kur shprehet ndryshe.

Të drejtat për artikujt e nënshkruar me emër mbahen nga autori përkatës. Të drejtat e fotografive të përdorura u përkasin fotografëve përkatës.

Deklaratë

Informacioni në këtë faqe është hartuar me kujdes të madh. Sidoqoftë, ne nuk mund të garantojmë korrektësinë, plotësinë dhe aktualitetin e përmbajtjes. Kjo përmbajtje duhet të përdoret duke mbajtur rrezikun tuaj. Nëse ju zbuloni një gabim, ju lutemi na tregoni.

Privatësia

Mbrojtja dhe siguria e të dhënave personale është e rëndësishme dhe e vetëkuptueshme për ne. Kur veprojmë në faqen tonë të internetit, ne i përmbahemi rregullave të Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG) dhe Aktit të Telemedia (TMG). Në vijim, ne ju informojmë për llojin e të dhënave të mbledhura dhe qëllimin për të cilin janë mbledhur ato.

Te dhënat personale

Ju mund ta vizitoni këtë faqe pa pasur nevojë të regjistroheni. Të dhënat personale do të mblidhen ose përpunohen vetëm nëse ju na jepni vullnetarisht këtë informacion, p.sh. në formën e kontaktit. Në përputhje me parimin e ndarjes së të dhënave, të dhënat tuaja personale do të përpunohen dhe ruhen vetëm me qëllim të përpunimit të kërkesës suaj. Ato nuk do të përdoren për qëllime të tjera ose nuk do të kalojnë tek palët e treta pa miratimin tuaj të shprehur.

Në pajtim me ligjin në fuqi, mund të kërkoni me shkrim në çdo kohë, nëse dhe cilat të dhëna personale ju janë ruajtur nga ne. Ju mund të kërkoni që këto të dhëna të fshihen, por nëse jemi të detyruar me ligj ne do ti ruajmë ato për një periudhë të caktuar kohe.

Format e dhurimit

Në disa faqe ju keni mundësinë të dhuroni online nga interneti. Format e dhurimit integrohen nga jashtë përmes serverit të partnerit tonë betterplace.org, i cili menaxhon donacionet tuaja dhe i transferon ato në projektet tona. Përdorimi i këtij shërbimi udhëhiqet nga politika e privatësisë së betterplace.org

Duke klikuar opsionin “Dua të marr informacion” në formën e dhurimit ju autorizoni përdorimin e të dhënave të adresave që ruhen në betterplace në mënyrë që t’ju shtojmë në listën tonë të postimeve. Nëse kutia e zgjedhjes pranë këtij opsioni nuk aktivizohet, dhurimi juaj mbetet anonim dhe nuk na jepet asnjë informacion personal I juaji. Ju do të merrni automatikisht një faturë donacioni; por kjo nuk do të lëshohet dhe do të dërgohet nga CHW, por nga betterplace.org.

Statistikat e vizitorëve

Web serverat regjistrojnë informacione se kush faqe dhe skedarë janë vizituar, adresat IP prej të cilave hyjnë vizitoret dhe me cilin shfletues dhe sistem operativ ju keni lundruar në faqe. Këto të dhëna nevojiten për t’ju dërguar përmbajtjen e dëshiruar.

Për analiza statistikore të vizitimit të faqes ne përdorim Slimstat Analytics. Për të mbrojtur privatësinë tuaj, të gjitha adresat IP anonimizohen në kohën e grumbullimit të të dhënave, në mënyrë që të gjitha informacionet e vizitorëve të mos mund të ndiqen nga një përdorues i caktuar. Informacioni i anonimizuar i vizitorëve ruhet në serverin tonë në Shqipëri (ndryshe nga Google Analytics, për shembull). Ne e përdorim atë për të vlerësuar sjelljen e përgjithshme të vizitorëve dhe për të përmirësuar faqen tonë të internetit. Të gjitha të dhënat fshihen automatikisht pas 90 ditëve.